• Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

  Ολοκληρωμένη τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β&Γ κατηγορίας
  Ενάρξη – Μεταβολές – Διακοπή εταιρείας
  Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
  Σύνταξη και υποβολη φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων
  Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

 • Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2) μισθωτών , συνταξιούχων, γεωργών
  Δηλώσεις ακινήτων (Ε9)
  Άμεσος υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
  Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
  Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
  Ενημέρωση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές
  Έκδοση κλειδαρίθμων
  Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

ΕΣΠΑ

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν από το Α έως το Ω την διαδικασία ένταξης στα Αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη της επιχείρησής σας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ή δωρεάν επιχορήγησης.

Παρέχουμε υποστήριξη όσον αναφορά την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και την δημιουργία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης στα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , της κατάθεσή της, της πορείας της επενδυτικής πρότασης και της υλοποίησης της.