Οικογενειακό επίδομα (Α21)
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε Αίτηση - Δήλωση (έντυπο Α21) για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Βήμα-βήμα

Αν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος εμφανίζονται όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα

1)Ελέγχω τα στοιχεία

2)Εισάγω ή μεταβάλλω στοιχεία εφόσον απαιτείται

3)Κάνω οριστικοποίηση της αίτησης

Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος

1)Συμπληρώνω τα γενικά στοιχεία της αίτησης (οικογενειακή κατάσταση, διαμονή)

2)Συμπληρώνω τα στοιχεία των γονέων και των εξαρτωμένων τέκνων (ΑΜΚΑ, αρ. οικογ. μερίδας, δημοτολόγιο κ.λπ.)

3)Συμπληρώνω τον IBAN λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα

4)Κάνω οριστικοποίηση της αίτησης


Οδηγός χρήσης / Βοηθητικό υλικό
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (κενό έντυπο)
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21
Πληροφοριακά στοιχεία Οικογενειακών Επιδομάτων
Πηγή : www.aade.gr
2017-04-20 11:17:34