Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
Είσοδος στην Εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εδώ.

Βήμα - βήμα

1)Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.

2)Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

3)Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

4)Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

5)Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

6)Υποβάλω τη δήλωση.

7)Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε1
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε2
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε3
Πηγή : www.aade.gr
2017-04-21 15:12:15