• Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

  Ολοκληρωμένη τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β&Γ κατηγορίας
  Ενάρξη – Μεταβολές – Διακοπή εταιρείας
  Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
  Σύνταξη και υποβολη φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων
  Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

 • Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2) μισθωτών , συνταξιούχων, γεωργών
  Δηλώσεις ακινήτων (Ε9)
  Άμεσος υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
  Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
  Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
  Ενημέρωση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές
  Έκδοση κλειδαρίθμων
  Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Προφίλ

Το λογιστικό γραφείο NK accounting αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα τις λογιστικές και φοροτεχνικές υποθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων. Προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη.

Ο κ. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος είναι πάντα στην διάθεση σας για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Οι τιμές είναι προσιτές για όλους και ισχύουν ειδικές τιμές για ευπαθείς ομάδες όπως οι άνεργοι.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη της επιχείρησής σας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ή δωρεάν επιχορήγησης ΕΣΠΑ. Παρέχουμε υποστήριξη όσον αναφορά την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και την δημιουργία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης στα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , της κατάθεσή της, της πορείας της επενδυτικής πρότασης και της υλοποίησης της.