• Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

  Ολοκληρωμένη τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Β&Γ κατηγορίας
  Ενάρξη – Μεταβολές – Διακοπή εταιρείας
  Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων
  Σύνταξη και υποβολη φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων
  Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

 • Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2) μισθωτών , συνταξιούχων, γεωργών
  Δηλώσεις ακινήτων (Ε9)
  Άμεσος υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
  Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
  Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
  Ενημέρωση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές
  Έκδοση κλειδαρίθμων
  Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Κατασκεύη Ιστοσελίδων

Στόχος μας η διαδικτυακή σας προβολή σε τρία βήματα.

 • Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας σας γίνεται αποκλειστικά για εσάς προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες.
 • Η κατασκευή της ιστοσελίδας με την χρήση σύγχρονου κώδικα μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα διαχρονικό site προσαρμόσιμο σε συσκευές όπως τα κινητά και τα tablet (Responsive Design) με σταθερή πορεία στις μηχανές αναζήτησης (SEO).
 • Η δημιουργία λογαριασμών social media και η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του website με την χρήση google analytics.